For at besvare de praktiske og oftest stillede spørgsmål først:

Hvornår er det nødvendigt med et trailer kørekort B/E?

Du må altid køre med et påhængskøretøj som vejer højst 750 kg.
Det vil sige, at du må køre med en bil som vejer 3500 kg. + et påhængskøretøj som vejer 750 kg. i alt 4250 kg.

Hvis påhængskøretøjets tilladte totalvægt overstiger 750 kg. – må vægten på det samlede vogntog ikke overstige 3500 kg.
Overskrides dette, skal du have et B/E kort.

Ring og hør nærmere for muligt start tidspunkt.